top of page
  • Facebook Basic Black
מוזיאון אוצרות קיסריה שדות ים

בוגר המדרשה לאמנות לשנת 2003, הציג בתערוכות יחיד וקבוצתיות בגלריות ברחבי הארץ. עבודותיו נמצאות באוספים פרטיים. כיום עובד עם גלריה 'מקום לאמנות' בקרית המלאכה.

יצירתו של פרדס עוסקת בהכלאות ממקורות השראה שונים ומתרבויות שונות אשר מתאחדות תחת ידיו לשפה אישית, בלתי מתפשרת. נושאיו נבנים ונולדים אחד מן השני ואחד אל תוך השני. העבודות משלבות בין "גבוה" ל"נמוך" ובין מסורתי לביקורתי ועכשווי. הוא ניזון מעולמות תרבותיים וחברתיים מקוטבים וכורך אותם יחד אל המצע האמנותי. הוא מפלרטט עם תולדות האמנות ועם ערש התרבות, ובאופני הייצוג שהוא נוקט, הוא מבקש לשאול עליהם שאלות, להטיל ספק ולעיתים להפוך את תבניות הידע המוכרות לנו, על פיהן. לדבריו של פרדס: "העבודות מתחילות מזרע של רעיון קוהרנטי אשר מתפתח ומגייס אליו אסוציאציות – לעיתים מתבקשות, לעיתים מוזרות. אופן הנחת הצבע והתפתחותה של הקומפוזיציה שואפת להגיע אל איזון פנימי המתקיים בין אמת נסתרת לבין הדימוי האישי, עד הרגע בו אני מזהה הרמוניה בין הגלוי לנסתר, בין תהודת הגוף הבאה במגע עם האור, וצידה המוטל בצל".

החיבור הבלתי אפשרי הזה דרך מבע רגיש אך נחוש, מבקש להתחמק מרה-פרזנטציה רומנטית ולהציע מימד פרשני חדש, תשוקתי ובעל כוח מאגי ופורמליסטי כאחד.

White Cave, 2014
Hybrid Light, 2013
Dog Figure, 2011
Self-Title, 2013
Hybrid Vigor, 2012
The Foreign Queen, 2011
Self Object, 2015
Self Portrait, 2006
bottom of page